Pomocprawna

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Oferta pomocy prawnej  dla przedsiębiorców


Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie działalności firmy. Zajmujemy się całością otoczeniem prawnego firmy co sprawia, że Nasi Klienci mogą skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu swoich interesów.

Oferowana pomoc prawna może w szczególności dotyczyć następujących dziedzin prawa:

 • prawo cywilne (np. umowy)
 • prawo gospodarcze
 • prawo podatkowe
 • prawo handlowe (np. tworzenie i przekształcanie spółek, wpisy do KRS)
 • prawo przewozowe i transportowe
 • prawo wekslowe i czekowe
 • prawo pracy
 • prawo europejskie
 • prawo karne (np. oskarżenie posiłkowe, powództwo adhezyjne)
 • prawo karne skarbowe
 • prawo o wykroczeniach

Oferta pomocy prawnej dla osób fizycznych


Osobom fizycznym oferujemy pełną pomoc prawną w następujących gałęziach prawa:Oferowana pomoc prawna może w szczególności polegać na:

 • pojedynczych czynnościach we wskazanej sprawie (np. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy, przygotowaniu projektu pisma procesowego, takiego jak pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie, skarga, itp.)
 • zastępstwie procesowym w konkretnej sprawie albo na zastępstwie procesowym w określonej instancji
 • całościowym przeprowadzenia sądowego postępowania windykacyjnego wobec dłużnika
 • stałej i kompleksowej obsłudze prawnej firmy
 • stałej obsłudze prawnej firmy w określonym zakresie.