Prawo gospodarcze Wrocław

Prawo gospodarcze - pomoc prawna dla firm

Na szeroko pojęte prawo gospodarcze składa się szereg norm i przepisów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców bądź działalność tą regulujących. Prowadzenie działalności gospodarczej od samego jej rozpoczęcia wiąże się z koniecznością odpowiedniej rejestracji i i przestrzegania regulacji właściwych dla danej branży lub zakresu działalności.

Sprawy ze stosunków cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej są sprawami gospodarczymi . Proces sądowy w takich sprawach jest przez sąd prowadzony w trybie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. W ramach tego postępowania zachodzą istotne rozbieżności w stosunku do zwykłego postępowania sądowego. W postępowaniu w sprawach gospodarczych występują rygory i ograniczenia nałożone na strony procesu niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jest zastępowany przez adwokata lub radcę prawnego czy też występuje w procesie samodzielnie.

Pomoc prawna związana z prawem gospodarczym może w szczególności dotyczyć : obsługi prawnej firm, konsultacji prawnych, bieżącego doradztwa prawnego, porad prawnych, opinii prawnych, przygotowywaniu projektów umów, sporządzaniu wniosków o rejestrację przedsiębiorców, zastępstwa w postępowaniach administracyjnych oraz zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, w tym w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Klientom Kancelarii oferowane są usługi prawne dostawane do ich aktualnych potrzeb. Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasz Sołtysa świadczy swoim Klientom pomoc prawną w oparciu o rygory najwyższej rzetelności i fachowości.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w sprawie gospodarczej proszę odwiedzić zakładkę Kontakt powyżej albo zadzwonić pod numer +48 503-188-081