Prawo cywilne dla osób fizycznych

Pomoc prawna dla osob fizycznych - prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca swym zakresem stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami. Każdy z nas w zwykłych sytuacjach życia codziennego występuje w wielu stosunkach cywilnoprawnych - zakup butów, ubezpieczenie samochodu, najem mieszkania są stosunkami cywilnoprawnymi.

Prawo cywilne reguluje prawa i obowiązki stron umów, w tym między innymi.:

 • kupna-sprzedaży (np. zakup albo sprzedaży samochodu, itd.)
 • o dzieło (np. wykonanie projektu)
 • o roboty budowlane (np. budowa albo remont domu bądź mieszkania),
 • najmu (np. najmu mieszkania, garażu)
 • dzierżawy (np. dzierżawy gruntu) 
 • pożyczki 
 • zlecenia
 • komisu
 • przewozu
 • ubezpieczenia
 • darowizny

Także roszczenia z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonanie umów  bądź tez odstąpienia od umów są objęte regulacja prawa cywilnego.

Prawo cywilne  określa również m.in. prawa właściciela nieruchomości i rzeczy ruchomych, posiadanie, współwłasność.

Odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym,  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę także są regulowane przez przepisy prawa cywilnego.


We wszystkich powyższych sprawach może Państwo liczyć na pomoc prawną ze strony Kancelarii. Kancelaria zajmuje się również innymi sprawami cywilnymi.