Prawo cywilne dla przedsiębiorców

Prawo cywilne - pomoc prawna dla firm

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca swym zakresem stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami. Każda firma codziennie wielokrotnie występuje w wielu stosunkach cywilnoprawnych – zakup materiałów, najem biura, wykonanie zlecenia są stosunkami cywilnoprawnymi.

Prawo cywilne reguluje prawa i obowiązki stron umów, w tym między innymi.:

 • kupna-sprzedaży (np. zakup materiałów, itd.)
 • o dzieło (np. wykonanie projektu)
 • o roboty budowlane (np. budowa albo remont),
 • najmu (np. najmu biura, pomieszczeń)
 • dzierżawy (np. dzierżawy gruntu)
 • leasingu (np. środków transportu, maszyn)
 • zlecenia
 • komisu
 • przewozu, (np. towarów) 
 • spedycji
 • ubezpieczenia, (np. lokalu, samochodu)
 • spółki (spółki cywilnej)

Także roszczenia z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonanie umów  bądź tez odstąpienia od umów są objęte regulacja prawa cywilnego.

Prawo cywilne  określa również m.in. prawa właściciela nieruchomości i rzeczy ruchomych, posiadanie, współwłasność.

We wszystkich powyższych sprawach może Państwo liczyć na pomoc prawną ze strony naszej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu. Kancelaria zajmuje się również innymi sprawami cywilnymi i gospodarczymi.