Pomocprawna

Pomoc prawna Wrocław

 

Oferta pomocy prawnej  dla przedsiębiorców


Przedsiębiorcom oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie działalności firmy. Zajmujemy się całością otoczeniem prawnego firmy co sprawia, że Nasi Klienci mogą skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu swoich interesów.

Oferta kancelarii adwokackiej we Wrocławiu to w szczególności:

 

 • pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego (np. umowy)
 • pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego
 • pomoc prawna z zakresu prawa podatkowego
 • pomoc prawna z zakresu prawa handlowego (np. tworzenie i przekształcanie spółek, wpisy do KRS)
 • pomoc prawna z zakresu prawa przewozowego i transportowego
 • pomoc prawna z zakresu prawa wekslowego i czekowego
 • pomoc pawna z zakresu prawa pracy
 • pomoc prawna z zakresu prawa europejskiego
 • pomoc prawna z zakresu prawa karnego (np. oskarżenie posiłkowe, powództwo adhezyjne)
 • pomoc prawna z zakresu prawa karno skarbowego
 • pomoc prawna z zakresu prawa o wykroczeniach

 

Oferta pomocy prawnej dla osób fizycznych


Osobom fizycznym oferujemy pełną obsługę prawną. Oferta naszej kancelarii we Wrocławiu to w szczególności:

 

 

Oferowana przez naszą kancelarię pomoc prawna może w szczególności polegać na:

 

 • pojedynczych czynnościach we wskazanej sprawie (np. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy, przygotowaniu projektu pisma procesowego, takiego jak pozew, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie, skarga, itp.)
 • zastępstwie procesowym w konkretnej sprawie albo na zastępstwie procesowym w określonej instancji
 • całościowym przeprowadzenia sądowego postępowania windykacyjnego wobec dłużnika
 • stałej i kompleksowej obsłudze prawnej firmy
 • stałej obsłudze prawnej firmy w określonym zakresie

 

 

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z pełną ofertą pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię adwokacką Łukasza Sołtysa we Wrocławiu.