Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy?

 

Sprawy odwołań od wypowiedzeń umów o pracę wymagają precyzyjnej analizy okoliczności danej sprawy. W sprawach odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę rodzaj przysługujących pracownikom roszczeń zależy od rodzaju umowy o pracę (np. czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony) oraz sposobu rozwiązania umowy o pracę (czy jest to rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy też rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). W sprawie związanej z rozwiązaniem umowy o pracę Nasi Klienci mogą liczyć na fachową poradę prawną oraz profesjonalne przeprowadzenie postępowania sądowego.