Stwierdzenie nabycia spadku

POMOC PRAWNA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZENIEM NABYCIA SPADKU


W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku rozstrzygane jest, kto jest spadkobiercą, na jakiej podstawie dziedziczy oraz w jakim udziale każdy spadkobierca otrzyma spadek. Dziedziczenie spadkobiercy  może być  ustawowe albo testamentowe. Względem osób trzecich spadkobierca może udowodnić swoje prawa do spadku właśnie postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Dla praw spadkobiercy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest zatem bardzo istotna.
Klientom Kancelarii świadczona jest fachowa pomoc prawna obejmująca zarówno porady prawne odnośnie stwierdzenia nabycia spadku jak i zastępstwo procesowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Wróć do strony: prawo spadkowe