Warunki współpracy

Warunki współpracy z naszą kancelarią

Naszym Klientom oferujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy.


Decydując się na skorzystanie z naszych usług, Nasi Klienci dysponują pełną wiedzę odnośnie wysokości naszego wynagrodzenia lub zasad jego ustalenia.
W zależności od rodzaju sprawy i Państwa potrzeb, nasze wynagrodzenie może zostać ustalone:

  • Kwotowo. Wynagrodzenie jest ustalane przy uwzględnieniu rodzaju i charaktery sprawy lub czynności oraz nakładu pracy koniecznego dla jej prawidłowego rozwiązania,
  • Według stawki godzinowej. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o zestawienie obejmujące wykonane czynności i poświęcony im czas pracy.
  • Jako wynagrodzenie ryczałtowe, proponowane klientom korzystającym ze stałej obsługi prawnej. Model ten obejmuje miesięczną opłatę ryczałtową za indywidualnie uzgodnione czynności obsługi prawnej.


Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Sołtysa jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i swoim klientom wystawia faktury VAT.