Podział majątku Wrocław

POMOC PRAWNA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PodziałU majątku dorobkowego

Po rozwodzie albo innej przyczynie ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, najczęściej byli już małżonkowie stają przed problemem podziału majątku. Klientom Kancelarii udzielana jest profesjonalna pomoc prawna obejmująca doradztwo, zastępstwo przedsądowe i zastępstwo procesowe w trakcie postępowania o podział majątku dorobkowego (wspólnego). Sposób przeprowadzenia sprawy o podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej określi prawa i obowiązki byłych małżonków w majątku wspólnym, stąd niezmiernie ważna jest w tych sprawach profesjonalna pomoc prawna. Klientom Kancelarii świadczona jest pomoc prawna w oparciu o rygory najwyższej rzetelności i fachowości.

Wróć do strony: prawo rodzinne