Porady prawne dla przedsiębiorców

PORADY PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE PRAWA PRACY

 

W ramach prawa pracy pomoc prawna świadczona Klientom Kancelarii najczęściej występuje w sprawach :

  • odwołań od wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę
  • wynagrodzenia za pracę
  • odpraw pieniężnych
  • odpowiedzialności materialnej pracowników
  • odwołań od kar porządkowych
  • związanych ze świadectwami pracy


Sprawy te zawsze wymagają jednostkowego podejścia i precyzyjnej analizy ich okoliczności. Prawo pracy jest odrębną gałęzią prawa posiadającą swoje swoiste cechy. W sprawach z zakresu prawa pracy Nasi Klienci uzyskują fachową poradę prawną dotyczącą analizy konkretnej sytuacji i możliwych wariantów postępowania (np. wypowiedzenie umowy o pracę bądź rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wysokości odpowiedzialności materialnej pracownika, itp.) a także profesjonalne przeprowadzenie postępowania sądowego.