Przyjęcie lub odrzucenie spadku

POMOC PRAWNA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZYJĘCIA LUB ODRZUCENIA SPADKU


Spadkobierca może spadek przyjąć wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić. Oświadczenie spadkobiercy aby było skuteczne musi być złożone we właściwym terminie przed powołanym do tego organem. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy zależy, jaka decyzja w danej sprawie może być najlepsza dla konkretnego spadkobiercy.
Klientom Kancelarii udzielane są kompleksowe porady prawne ułatwiające im podjęcie właściwej decyzji w ich indywidualnej sprawie.

 

Wróć do strony: prawo spadkowe