Kiedy można nałożyć karę porządkową na pracownika?

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować w stosunku do pracowników kary porządkowe. W sytuacji, w której pracownik nie zgadza się z zasadnością lub wysokością kary porządkowej, przysługują mu odpowiednie kroki prawne. W sprawach kar porządkowych Nasi Klienci mogą liczyć na fachową poradę prawną oraz profesjonalne przeprowadzenie postępowania przedsądowego i sądowego.