Odprawa pieniężna - ile wynosi i komu przysługuje?


Pracownikom na podstawie rozległych regulacji w sytuacjach prawem określonych przysługują odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o prace. W sprawach odpraw pieniężnych Nasi Klienci uzyskują fachową poradę prawną, w tym odnośnie podstawy i wysokości odprawy pieniężnej, oraz profesjonalne przeprowadzenie postępowania sądowego związanego z wystąpieniem z roszczeniem o odprawę pieniężną w stosunku do pracodawcy.