Kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, wydanie małoletnich dzieci

W sprawach związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z małoletnimi dziećmi oraz dotyczących wydania małoletnich dzieci Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie sądowym (zastępstwo procesowe) jak i przesądowym. Staramy się najlepiej pomóc naszym klientom mając na uwadze na potrzeby uprawnionych oraz wiek i stopień rozwoju małoletnich dzieci. Sprawy te decydują o relacjach z małoletnimi dziećmi i zazwyczaj połączone są z dużymi emocjami zainteresowanych stąd odpowiednia pomoc prawna ma tu duże znaczenie. Klientom Kancelarii świadczona jest pomoc prawna w oparciu o rygory najwyższej rzetelności i fachowości.

 

Wróć do strony: prawo rodzinne