Za co pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

 

Każdy pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Inna natomiast jest odpowiedzialność pracownika, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Odpowiedzialność ta również jest odpowiedzialnością materialną. W sprawach związanych z odpowiedzialnością materialna pracowników Nasi Klienci uzyskują fachową poradę prawną oraz ewentualnie profesjonalne przeprowadzenie postępowania przedsądowego i sądowego.