Dział spadku Wrocław

POMOC PRAWNA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁEM SPADKU


Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, celem zniesienia wspólności majątku spadkowego między spadkobiercami konieczne jest przeprowadzenie postępowania o dział spadku. Postępowanie o dział spadku może być połączone ze zniesieniem współwłasności w sytuacji, gdy współwłasność pewnego składnika majątkowego wynika także z innej podstawy niż dziedziczenie. Skutkiem działu spadku jest zniesienie wspólności majątku spadkowego i przyznanie poszczególnych składników majątkowych konkretnym osobom. W sprawach tych istotnym może być, jakie składniki majątkowe i ewentualnie jakie dopłaty lub spłaty przypadną poszczególnym osobom.
Klientom Kancelarii świadczona jest odpowiednia pomoc prawna obejmująca zarówno porady prawne dotyczące działu spadku jak i zastępstwo procesowe w sprawach o dział spadku, która świadczona jest w oparciu o rygory najwyższej fachowości i rzetelności.

 

Wróć do strony: prawo spadkowe